Recent is er een studie gedaan waarbij onderzocht is of uitgaande links een positieve invloed hebben op de zoekresultaten van de website.
Het antwoord is JA! Uitgaande links op een website hebben wel degelijk een positieve invloed op de zoekresultaten.
Tijdens het onderzoek zijn er tien websites onder de loep genomen. Alle websites waren geoptimaliseerd voor hetzelfde zoekwoord. Op vijf van deze websites zijn uitgaande links geplaatst naar autoritaire en populaire sites. Na enkele maanden is gebleken dat websites waarbij WEL uitgaande links waren geplaatst een gunstiger effect hadden op de positie in google dan de websites waar dit niet het geval was.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *